Zmiany w przepisach od 2016

Pracownik w Norwegii, Przedsiębiorca, Przepisy, Podatki, Formularze, Swiadczenia, Urlopy, itp.

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Radek_Oslo
Posty: 502
Rejestracja: czw lut 28, 2013 7:19 pm

Zmiany w przepisach od 2016

Post autor: Radek_Oslo » sob sty 02, 2016 5:26 am

http://e24.no/privat/disse-avgiftene-og ... r/23588093" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12615
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Re: Bezrobotni na wakacje 4 tygodnie z zasilkiem i inne.

Post autor: Anniken » śr sty 13, 2016 12:01 pm

Kopiuje tekst artykulu, w razie gdyby zniknal z netu za jakis czas:

** Engangsavgiften økes ved kjøp av forurensende biler
Komponenten for utslipp av NOx økes med 23 prosent.

Komponenten for utslipp av CO₂ økes.

Samtidig reduseres effektkomponenten og vektkomponenten.

** Mer avgifter på forurensing
Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 8,2 prosent.

Svovelavgiften økes med 64,2 prosent.

** Endring i elavgift
Økt elavgift for vanlige strømkunder: Forbruksavgiften på strøm økes fra 14,15 øre/kWh til 16 øre/kWh. Dette er en økning med 13,1 prosent.

Det medfører at elavgiften øker med 370 kroner til 3.200 kroner i året, gitt et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer.

Redusert elavgift for store datasentre: Det er vedtatt redusert elavgift med 0,48 øre per kWh for store datasentre.

** Ny avgift på flyreiser kan bli innført
Ny flyseteavgift er planlagt å innføres fra 1. april 2016, etter vedtak i Stortinget.

Flyseteavgiftene er 80 kroner ekstra per flyreise fra norske flyplasser. I tillegg kommer det merverdiavgift med lav sats på denne avgiften, slik at prisøkningen per reise blir 88 kroner.

Avgiften vil bli sendt ut på høring over nyttår.

NHO er sterkt kritisk, og mener innføring av flyseteavgiften kan bli dramatisk for selskaper som Ryanair og flyplasser som Rygge og Torp.

Dersom avgiften blir innført, vil det bli en styrt avvikling av Moss lufthavn Rygge i 2016, melder ledelsen ved flyplassen.

LO forbundenes fagforeninger ved Moss lufthavn Rygge krever at Regjeringen snur i forslaget til flyseteavgiften.

** Momsen øker
Moms (mva.) på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng, fra 8 til 10 prosent.

Det betyr at følgende vil bli dyrere: Hotellovernattinger, kinobilletter, NRK-lisensen og idrettsarrangement med store billettinntekter.

** Lavere avgift på saft
Avgiften på (alkoholfri) saft uten tilsatt sukker kuttes med 49 prosent.

LES OGSÅ: Lav avgift - høyt forbruk
DE VIKTIGSTE REGELENDRINGENE:
Ikke bare skatt og avgifter endres, også en rekke regler som nordmenn støter på i hverdagen er justert.

Her er en oversikt over de viktigste endringene av lover og regler som gjelder fra 1. januar 2016:

ENDRINGER FOR BOLIGER:
** Nye regler for å bygge om og leie ut egen bolig fra nyttår

Nye regler som skal gjøre det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov, gjelder fra 1. januar 2016, skriver VG.

Her er de tekniske kravene det lempes på:

* Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.

* Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

* Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.

* Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.

* Ikke krav til trinnfri atkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.

* Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.

* Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.

* Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.

* Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.

* Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

Her kan du lese mer om de nye reglene.

** Dyrere å bygge bolig i 2016
Fra 1. januar 2016 gjelder nye krav for energi i nye bygg. Kravene vil gi noe høyere byggekostnader, men lavere strømregning for forbrukeren, sier Jan Tore Sanner (H) til VG.

De nye kravene blir slik:

* Mer energieffektive vinduer – trelags vinduer med ekstra god tetting.

* Mindre varmetap gjennom luftlekkasjer i bygget (bedre tetthet) – krav til mindre sprekker og utettheter i vegger, tak og gulv.

* Bedre isolert gulv – ønske om at varmen ikke forsvinner gjennom gulvet i like stor grad som i dag.

* Mer effektive tekniske installasjoner – mer energieffektiv teknologi i ventilasjonsanlegg og vifter.

* Mer klimavennlig energiforsyning – Det blir ikke tillatt å installere fossil energi (oljefyr, parafinovn, gasskjel) til oppvarming i nye bygg, med de nye energikravene.

* Økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming – Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet, dvs. panelovn og el-kjel, til oppvarming i nye bygg under 1000 kvadratmeter. Bygg over 1000 kvadratmeter må bygges med vannbåren varme, og det må tilrettelegges slik at det også kan benyttes andre energiløsninger enn elektrisitet.

* Småhus må bygges med skorstein – Nye småhus må ha skorstein, slik at det er mulig å benytte bioenergi (som vedfyring). Det kan gis unntak fra kravet om skorstein for småhus med vannbåren varme, eller småhus som er mer energieffektive enn kravene.

Her kan du lese mer om de nye kravene til nybygg.

LES OGSÅ: Tror ikke boligprisene vil falle i 2016: – Renteeffekten vil dominere oljen
ENDRINGER FOR ARBEIDSLEDIGE:
** Rett til dagpenger under ferie

Alle som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker vil fra 1. januar 2016 ha rett til å ta ferie i inntil 4 uker med utbetaling av dagpenger. Ferien kan tas samlet eller som enkeltdager og kan også avvikles i utlandet.

** Ferietillegg fjernes

Det ble tidligere gitt et ferietillegg til dagpengemottagere som hadde hatt dagpenger i mer enn 8 uker i løpet av et kalenderår. Opptjeningen av dette ferietillegget opphørte imidlertid 1. januar 2015, slik at det fra 1. januar. 2016 ikke blir utbetalt ferietillegg.

** Økt ventetid når du selv har ansvaret for at man er arbeidsledig

For dem som søker om dagpenger, og som selv er skyld i at de har mistet jobben, eller som har takket nei til et jobbtilbud uten å ha en rimelig grunn, vil det gå 12 uker (tidligere 8 uker) fra man er innvilget dagpenger og til man har rett til å få dem utbetalt etter nyttår.

Hvis dette skjer mer enn én gang, øker ventetiden til 26 uker. Ventetiden for ikke å møte ved NAV-kontoret etter å ha bli kalt inn, blir som i dag (4, 8 og 12 uker).

ENDRINGER I DIVERSE YTELSER OG STØNADER
** Endringer i stønader til enslig mor eller far

Det blir en rekke endringer i regelverket for stønad til enslig mor/far fra 1. januar 2016. Dette er de viktigste endringene:

* Muligheten til å beholde stønaden under utenlandsopphold endres fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en 12-måneders periode.

* Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med formell separasjon så snart det er reist sak om separasjon eller skilsmisse.

* Retten til stønad faller bort hvis du lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Det innebærer at det ikke lenger er mulig å beholde retten til stønad i 12 måneder ved samboerskap uten felles barn.

* Retten til stønad faller bort hvis du får et nytt barn med samme partner.

* Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller ti år hvis du er i omstillingstid etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.

* Det stilles strengere krav om at utdanning som vilkår for stønad må være godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å k

Det er vedtatt overgangsregler som blant annet skal ivareta de som har innrettet seg etter de gamle reglene.

LES OGSÅ: Vår tillit til økonomien er rekorddårlig
ENDRINGER FOR PENSJONISTER:
** Grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister økes med fem prosentpoeng til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Det vil gi en økning i bruttoinntekten på om lag 1.550 kroner i 2016. Helårsvirkningen er 4.600 kroner for den enkelte pensjonist ifølge Finansdepartementet. Grunnbeløpet i folketrygden er 90.068 kroner siden 1. mai 2015.

** Nye regler for uførepensjon fra 1. januar 2016
Finansdepartementet har i dag besluttet at tjenestepensjonslovens regler for uførepensjon trer i kraft 1. januar 2016. Her kan du lese mer om de nye reglene.

** Enslige alderspensjonister med minstepensjon skal få 4.000 kroner i økt pensjon fra 1. september.
Dette ble det enighet om i budsjettforliket.

** Økt engangsstønad til fødsel og adopsjon. Satsen økes til 46.000 for barn født 1.1.2016 og senere.
Dette ble det også enighet om i budsjettforliket.

** Garantipensjon til personer med liten eller ingen inntektspensjon
Fra 1. januar 2016 er det fastsatt satser for garantipensjon i ny alderspensjon.

Ny alderspensjon vil bli gradvis innfaset for dem som er født i perioden 1954–1962. Ny alderspensjonen fra folketrygden består av inntektspensjon og garantipensjon. Garantipensjon gis til personer med liten eller ingen inntektspensjon. Fra 1. januar 2016 er det fastsatt satser for garantipensjon i ny alderspensjon.

Satser fra 1. januar 2016:

* Full garantipensjon med ordinær sats utgjør 162.566 kroner.

* Full garantipensjon med høy sats utgjør 175.739 kroner.

Hvilken sats som skal benyttes ved beregningen av garantipensjonen avhenger av din sivilstand. Du må ha 40 års trygdetid for å få full garantipensjon. Ved kortere trygdetid, blir garantipensjonen forholdsmessig redusert.

ENDRINGER INNEN ØKONOMI:
** Referanserenteloven – Pengemarkedsrente

Den nye referanserenteloven trer i kraft 1. januar 2016, og vil bl.a. gjelde for fastsettingen av den norske pengemarkedsrenten Nibor.

ENDRINGER INNEN TRAFIKK
** Nytt førerkortkrav fra 2016

Et nytt EU-direktiv gjør at alle som skal ta førerkort i Norge fra 2016, må testes i tunnelkjøring.

Kravet gjelder alle klasser og vil tre i kraft fra 1. januar 2016, melder VG.

Kjøring i tunnel vil bare bli et krav til opplæringen i områder der det er mulig å få til. Kjøreskoler som ligger langt fra tunneler, får unntak.

ENDRINGER INNENFOR JUS:
** Økt salærsats

Advokatsalæret økes fra 970 til 995 kroner.

** Økning i rettsgebyret

Rettsgebyret økes fra 860 til 1.025 kroner.

** Inkassosatsen

Inkassosatsen for neste år er fastsatt til 670 kroner.

** Opptak i domstolene

I 2016 igangsettes det et prosjekt for å utrede innføringen av lyd og billedopptak av parts- og vitneforklaringer i retten.

** Opplysningsplikt om gjeld, renter og beløp til gode

Det er vedtatt endringer i ligningsloven slik at forvaltningsorganer får plikt til å gi opplysninger til Skatteetaten om skattebetalers gjeld, renter og beløp til gode.

ENDRINGER FOR GÅRDSBRUKERE
** Gevinstbeskatning landbruk fjernes

Det er vedtatt å fjerne personbeskatningen ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk. Videre er skattefritaket ved salg av tomter i landbruket vedtatt avviklet.

** Overdragelse av gårdsbruk fortsatt skattefritt

I forslaget til statsbudsjett foreslo Regjeringen å innføre skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien. Budsjettforliket reverserte forslaget.

ENDRINGER INNEN HELSE
** Innføring av smilefjes på serveringssteder

Mattilsynet innfører smilefjesordning i hele Norge fra 1. januar 2016. Smilefjesordningen vil gi forbrukerne informasjon om de hygieniske forholdene ved restauranter og kafeer.

I første omgang gjelder smilefjesordningen for kafeer og restauranter. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen.

Smilefjesene kommer i tre ansiktsuttrykk; fra smilefjes til strekmunn og surmunn som dårligste karakter. Smilefjesrapporten skal henges opp godt synlig ved inngangen til serveringsstedet.

** Nettapotek med reseptpliktige legemidler

Fra 1. januar 2016 er åpnet for å drive netthandel med reseptpliktige legemidler, ifølge Apotekforeningen.

** Ny transplantasjonslov

Loven slår blant annet fast at de regionale helseforetakene skal sørge for at alle potensielle donorer kan bli vurdert og få mulighet til å donere. Det skal vurderes om pasienter som er døde, eller som forventes å dø om kort tid, kan være aktuelle som donor.

** Laserpekere

Ny § 19 a i strålevernloven gjelder fra 1. januar 2016. Det gir mulighet for Toll- og avgiftsetaten til å tilbakeholde, beslaglegge og destruere ulovlig importerte laserpekere, slik at det blir vesentlig enklere å få ulovlig importerte laserpekere ut av sirkulasjon. Bestemmelsen tilsvarer den ordningen man har for privatimport av legemidler.

** Endringer i helseforvaltningen

Første januar endres organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Flere etater slås sammen.

Det opprettes to nye etater, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Direktoratet for e-helse.

Sekretariatene for flere nemnder slås sammen og blir til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet skal lokaliseres i Bergen, men vil i en overgangsperiode på tre år ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Direktoratet for e-helse etableres med utgangspunkt i dagens e-helsedivisjon i Helsedirektoratet og forblir lokalisert i Oslo. Direktoratet skal bidra til å styrke den nasjonale styringen og gi økt gjennomføringskraft i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren.
Obrazek

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12615
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Re: Bezrobotni na wakacje 4 tygodnie z zasilkiem i inne.

Post autor: Anniken » śr sty 13, 2016 12:05 pm

Tu link do zmian w przepisach dotyczacych swiadczen z NAV:

https://www.nav.no/no/Person/Innhold+ti ... anuar-2015" onclick="window.open(this.href);return false;


Endringer i regelverk og satser 1. januar 2016

Her finner du en oversikt over endringer i regelverk som gjelder fra 1. januar 2016.
Dagpenger

Rett til dagpenger under ferie

Alle som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker vil fra 1. januar 2016 ha rett til å ta ferie i inntil 4 uker med utbetaling av dagpenger. Ferien kan tas samlet eller som enkeltdager og kan også avvikles i utlandet.

For øvrig ble det tidligere gitt et ferietillegg til dagpengemottakere som hadde hatt dagpenger i mer enn 8 uker i løpet av et kalenderår. Opptjeningen av dette ferietillegget opphørte imidlertid 1. januar 2015, slik at det fra 1. januar 2016 ikke blir utbetalt ferietillegg.

Økt ventetid når man selv har ansvaret for at man er arbeidsledig

For dagpengesøkere som selv er skyld i at de har mistet jobben, eller som har takket nei til et jobbtilbud uten å ha en rimelig grunn, vil det gå 12 uker (tidligere 8 uker) fra man er innvilget dagpenger og til man har rett til å få dem utbetalt. Hvis dette skjer mer enn én gang, øker ventetiden til 26 uker. Ventetiden for ikke å møte ved NAV-kontoret etter å ha bli kalt inn, blir som i dag (4, 8 og 12 uker).

Stønader til enslig mor eller far

Det blir en rekke endringer i regelverket for stønad til enslig mor/far fra 1. januar 2016.

Gjenlevende ektefelle/tidligere familiepleier

Enkelte endringer i regelverket for stønad til enslig mor eller far får også betydning for tidligere familiepleier og gjenlevende ektefelle som gjennomfører godkjent utdanning. Endringene gjelder også for gjenlevende ektefelle som står tilmeldt NAV som reell arbeidssøker.

Nytt regelverk om tilleggsstønader

Fra 1. januar 2016 blir tilleggsstønader samlet i én felles forskrift. Den nye forskriften erstatter flere tidligere regler om stønader til dekning av utgifter for å komme i eller beholde arbeid. Personer som deltar på arbeidsrettede tiltak eller utdanning, kan bli berørt av regelendringene.

Tiltakspenger

Regelverket for tiltakspenger endres 1. januar 2016. For å kunne motta tiltakspenger må tiltaksdeltaker ha fylt 18 år.Overgangsregler gjelder for deg som har fått innvilget tiltakspenger før 31. desember 2015. Du beholder stønaden ut vedtaksperioden på de vilkår og etter de satser som gjelder per 31.desember 2015.

Nytt inkluderingstilskudd, tettere og bedre oppfølging av arbeidsgivere og tiltaksdeltakere

Tiltaksforskriften endres fra 1. januar 2016. Endringene skal bidra til at flere kommer i ordinært arbeid. Det innebærer tettere og bedre oppfølging av tiltaksdeltakere gjennom avtaler og planer for lønnstilskudd og arbeidstrening. Et nytt inkluderingstilskudd skal kompensere for arbeidsgivernes utgifter til tilrettelegging.

Personer som er i tiltak 31. desember 2015 og virksomheter som har tiltaksdeltakere fra NAV behøver ikke foreta seg noe foreløpig. De som blir berørt av endringene vil bli kontaktet av NAV. Fra 1. januar blir nav.no oppdatert med informasjon om endringene.

Garantipensjon til personer med liten eller ingen inntektspensjon

Ny alderspensjon vil bli gradvis innfaset for de som er født i perioden 1954-1962. Ny alderspensjonen fra folketrygden består av inntektspensjon og garantipensjon. Garantipensjon gis til personer med liten eller ingen inntektspensjon. Fra 1. januar 2016 er det fastsatt satser for garantipensjon i ny alderspensjon

Innstramninger i supplerende stønad

Fra 1. januar. 2016 vil enslige mottakere av supplerende stønad som deler bolig med andre voksne kun ha rett til supplerende stønad på minste pensjonsnivå med ordinær sats.

Mottakere av supplerende stønad som kom til Norge på grunn av familiegjenforening med barn, barnebarn, nevø eller niese og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte at de ville bli forsørget, vil fra 1.januar.2016 ikke lenger ha rett til supplerende stønad. Endringen gjelder for alle nye stønadsperioder og nye søknader. Det gjelder også for personer som kommer til Norge etter 31.12.2015.

Sats for stønadsmottaker som forsørger ektefelle under 67 år og barnetillegg for barn under 18 år ble avviklet i 2015.

Barnetillegget i uføretrygden

Fra 1. januar 2016 innføres det endringer i barnetillegget til uføretrygdede. Det innføres en øvre grense for størrelsen på barnetillegget.

Endringer i sosialtjenesteloven – økonomisk stønad til barnefamilier

Sosialtjenesteloven § 18 har fått et nytt tredje ledd som lyder: «Ved vurdering av søknad om stønad til familier skal det ikke tas hensyn til barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier». Rundskriv til sosialtjenesteloven vil bli revidert som følge av lovendringen.

Økt gebyr for bruk av sjekk til utlandet

NAV endrer gebyret på bruk av sjekk til utlandet fra 1. januar 2016.

Nye stønadssatser

Fra 1. januar 2016 oppjusteres satser på enkelte stønadsområder.

Oversikt over alle satsene vil bli oppdatert.
Obrazek

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12615
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Re: Zmiany w przepisach od 2016

Post autor: Anniken » czw sty 14, 2016 5:51 am

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema ... anuar-2016" onclick="window.open(this.href);return false;

NAV endrer gebyret på bruk av sjekk til utlandet fra 1. januar 2016

Fra og med 1. januar 2016 må du selv betale hele bankgebyret på 100 kroner når NAV bruker sjekk for å sende penger til utlandet.

Fra 1. januar 2016 er gebyret 100 kroner. NAV har sendt brev om endringen på norsk og engelsk til alle som i løpet av de siste månedene har mottatt ytelser fra NAV med utlandssjekk.

Overføring til bankkonto er sikrere og rimeligere

Vi oppfordrer alle som mottar ytelser fra NAV i utlandet om å opprette bankkonto og registrere bankkontonummer hos NAV. Dette er både sikrere og rimeligere. Du kan registrere og endre bankkontonummeret ditt hos NAV via våre selvbetjeningsløsninger.

NAV benytter to måter å sende penger på som er rimeligere enn sjekk:

Overføring til utenlandsk bankkonto.
Omkostningene ved overføring til utenlandsk bank er i dag 4 kroner, og trekkes fra den månedlige utbetalingen.
Dette tilsvarer kostnadene NAV har for å sende utbetalingen til utlandet.
Overføring til norsk bankkonto. Bruker du en norsk konto, slipper du gebyr.
Obrazek

ODPOWIEDZ