Prosze O Pomoc w Tłumaczeniu

Gramatyka norweska, Inne języki, Materiały do własnej nauki, Norweski Tłumaczenia

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
klosek19852
Posty: 3
Rejestracja: czw wrz 19, 2019 8:23 am
Gender:

Prosze O Pomoc w Tłumaczeniu

Post autor: klosek19852 » czw wrz 19, 2019 8:28 am

opplyaningene, vid akepengene auk****0k bls st ee ate uher
apwas peys u y pe p m ayon aruroy my np inproxu roj ed
A VN d ddo
1op
np o do Ro uaRumpopaa uop
sp y ay us Bap .L
ddo Rp aR) pys uros A VN 1p o Rspa
Aktiviteiskray etter 8 uhers sykmehling
av et fritekstbrev. revel sender du til css saumen med avkneldngen
Hanatnpeuyam anrys s ape aprm ey op e ouaur p uoRy uox anp
Har du en arbeidsgiver, or det viktig af dere hokler Aonlskton shik at du alksde na kan undenske om
arbeidsgiver har mulighet for à tilpasse arbeiket ditt
For al vi skal kunne vurdere dete, má chu scnsle uN Kiact Metssk vderng vtier dile we o
fortellor hvilken tvpe behandling du giennomfrer og pa hvilken mte skskommen din hinher ths d ske
arboid. I tillegg má du sende oss CVen din
Sylanelding
sykmeldingsporiode. Sykmekhingon md viere basert pi en personly uklersehe av dey Vigesdkienner itke
sykmekdingor som or skrovet på grunalag av lelefoakontkt med deg eller ubskrit av journakn di
Dersom du oppholder deg i utlandet, md du ta kontakt uxsd en lge der du boM. NAY kan gesikie
sykmeldingor fra utlandet på samme vilkár som nevut ovenfor
Dersom vi ikke mottar opplysninger om diagnose og svkneldngsperisle kAn Aavet hit o svAepener bh
avslátt
sykmekdingsperiode på opptil fite uker Dsom du er syk over en lengre perisle og arbeklr skit turnus, md
du huske à scnde oss sykmelding for friperiodene due ogsd
Sykmekdinger kan ikke godtas for tidsrommet for du har viert til legeundersdebe Kun ienkeltite, fr
cksempel ved innleggolse på sykehus, gostar vi detle
For at vi skal kunne behandlo saken din sd raskt som mulig, md du skrie det norske fisbwchnummeret ditp
sykmeldingone.
Egenerkkering eller del D av sylaneklingen
ANN p p pu ayy uasplpaqe at o np apuae 'uopys opun unoy

klosek19852
Posty: 3
Rejestracja: czw wrz 19, 2019 8:23 am
Gender:

Re: Prosze O Pomoc w Tłumaczeniu

Post autor: klosek19852 » czw wrz 19, 2019 11:32 am

I egenerkleringen er det viktig at du oppgir hmilken periode du er sykmeidt. For at i skal kanne abetale
sykepenger má du sende oss en egenerkliering for hroer av sykmeldingene dine Du kan fnme
egenerklaeringen pi nav.no skjema. Skjemaet heter NAV08-09.06
Dersom du har en nonsk sykmciding. fyller du at del D av sykmeidingen. Eetaler arftedigmenen din mn
under sykdom, sender du denne til arbeidspliassen. HHvis ikke má du sende den ti NAV
Inntektsopplysninger
Dersom du har en arbeidsgiver má arbeidsgiveren din sende oss innticktiopplyeninger Er du setemdig
neringsdrivende, mi du selv sendeoss inntcktsoppiysminger. Skjemaet for innticktsopplietinger finner dup
nav.noskjema. Skjemaet heter NAV 08-35.01.
Skatteplikt
Du má avklare skatteplikten for inneverende ir. Dersom du er skattepliknig til Narg má du sende as
skattckort. Dersom du ikke sender oss et nytt skattickort, vil du bi trakket 50 pnusent skatt Hir diu fna
skatteplikten i Norge, má du sende oss en bekrefielse fra Skattectaten pi dettie
Konto- og adresseopplysninger
For &registrere kontonummeret ditt má du fylle ut skjemact Bankcpplysninger iEunoga
du pi nav no skjema. Skjemact heter 95-00.05
Skjemaet finner
Med hilsen
NAVOppfelging utland
Madina Brox

BaRyBa
Posty: 400
Rejestracja: czw gru 09, 2010 2:23 pm

Re: Prosze O Pomoc w Tłumaczeniu

Post autor: BaRyBa » czw wrz 19, 2019 2:23 pm

Hei.
Tak ogólnie to.
W tym dokumencie jest zawarta informacja, iż masz przyznane chorobowe przez NAV, na podstawie wystawianych dokumentów przez twojego lekarza.
Jednak jesteś mało aktywny.
I tak dalej bla. bla, bla... standard.
Zresztą widać to po twojej aktywności tu na forum.
Potrafiłeś wkleić cały dokument, jednak nie chciało się tobie usiąść i powolutku przetłumaczyć tego dokumentu.
A przecież w internecie jest kilkanaście programów do tłumaczenia różnych tekstów które można bezpłatnie zainstalować na każdym komputerze.
Ja korzystam z takiego programu>
https://translate.google.pl
Tak czy inaczej i tak MUSISZ !!! usiąść i tłumaczyć sobie KAŻDE pismo, słowo posłowie, zdanie po zdaniu. jakie otrzymasz tak od lekarza jak i od NAV inaczej się nie da!.
NIKT ZA CIEBIE TEGO NIE ZROBI.
Zresztą co masz innego do roboty, skoro jesteś na 100% chorobowym.
Powodzenia w żmudnej acz koniecznej pracy, jakim jest tłumaczenie własnych wrażliwych dokumentów lekarskich.

ODPOWIEDZ