Norweski język - Odmiana czasowników

Gramatyka norweska, Inne języki, Forumowy Słownik, Materiały do własnej nauki.

Moderator: Moderatorzy

Mycha
Posty: 719
Rejestracja: pn paź 29, 2007 10:12 am
Pochwał: 1
Gender: None specified - None specified

Norweski język - Odmiana czasowników

Postautor: Mycha » pt lut 15, 2008 9:06 pm

Uwaga: Poniższy słowniczek jest własnością forum-norwegia.pl.
Kopiowanie oraz publikowanie jest zabronione bez zgody właściciela forum.Witam,
dzięki nieocenionej pomocy Anniken udało się stworzyć całkiem spore zestawianie czasowników regularnych i nieregularnych z odmianą i tłumaczeniem na język ojczysty ;)
Mam nadzieję, że ułatwią nam one naukę tego pięknego języka :D


A
adlyde / adlyder / adlød / har adlydt - być posłusznym, wykonywać rozkazy, przestrzegać prawa, słuchać czyichś poleceń
ake / aker / akte / har akt - jeździć na sankach
anbefale / anbefaler / anbefalte / har anbefalt - polecać
angre / angrer / angret / har angret - żałować
arbeide / arbeider / arbeidet / har arbeidet - pracować
arrestere / arresterer / arresterte / har arrestert - aresztować
avslutte / avslutter / avsluttet / har avsluttet - kończyć, dokończyć, zakończyć
avbryte / avbryter / avbrøt / har avbrutt - przerywać, przeszkadzać
avertere/ averterer / averterte / har avertert - reklamować, głosić
avvæpne / avvæpner / avvæpnet / har avvæpnet - rozbrajać

B
bade / bader / badet / har badet - kąpać się
bake / baker / bakte / har bakt - piec
banke / banker / banket / har banket - pukać, stukać, trzepać
barbere / barberer / barberte / har barbert - golić (seg - się)
be (om) / ber (om) / ba (om) / har bedt (om) - prosić, błagać
bedra / bedrar / bedro / har bedratt - oszukiwać, zdradzać
bedøve / bedøver / bedøvde / har bedøvd - ogłuszyć, oszołomić
begrense / begrenser / begrenset / har begrenset - ograniczać
begripe / begriper / begre(i)p / har begrepet - pojmować, rozumieć
begrunne / begrunner / begrunnet / har begrunnet - uzasadniać
begynne / begynner / begynte / har begynt - rozpoczynać
beherske / behersker / behersket / har behersket - pokonywać, opanowywać (beherske seg - opanować się)
beite / beiter / beitet / har beitet - paść się (o zwierzętach na pastwisku)
beklage / beklager / beklaget / har beklaget - przepraszać
bekrefte / bekrefter / bekreftet / har bekreftet - potwierdzać, poświadczać
bekymre / bekymrer / bekymret / har bekymret - martwić (seg - się)
beseire / beseirer / beseiret / har beseiret - pokonywać
beskrive / beskriver / beskrev / har beskrevet - opisywać
bestemme / bestemmer / bestemte / har bestemt - decydować
bestille / bestiller / bestilte / har bestilt - zamawiać
bestå / består / besto / har bestått - zdać (egamin, test, itp.)
besvare / besvarer / besvarte / har besvart - odpowiadać
besøke / besøker / besøkte / har besøkt - odwiedzać, uczęszczać
betale / betaler / betalte / har betalt - płacić
betegne / betegner / betegnet / har betegnet - określić
bety / betyr / betydde / har betydd - znaczyć
binde / binder / bandt / har bundet - wiązać
bite / biter / bet / har bitt - gryźć
bleke / bleker / bleket / har bleket - rozjaśniać, wybielać
bli / blir / ble / har blitt - stawać się
bløffe / bløffer / bløffet / har bløffet - blefować
blåse / blåser / blåste / har blåst - wiać
bo / bor / bodde / har bodd - mieszkać
brekke / brekker / brakk / har brukket - łamać
brenne / brenner / brente / har brent - palić (nie w odniesieniu do palenia nikotyny)
bringe / bringer / brakte / har brakt - przynosić
briste / brister / brast / har bristet - pękać
bruke / bruker / brukte / har brukt - używać, stosować
bry seg om / bryr seg om / brydde seg om / har brydd seg om - troszczyć się o..., zalezeć na...
bryte / bryter / brøt / har brutt - zbić, rozbić, łamać
bråke / bråker / bråket / har bråket - hałasować
burde / bør / burde / har burdet - powinno
by / byr / bydde / har bydd - oferować, zapraszać
bygge / bygger / bygde / har bygd - budować
bytte / bytter / byttet / har byttet - wymieniać
bære / bærer / bar / har båret - nosić
bølge / bølger / bølget / har bølget - falować
bøye / bøyer / bøyde / har bøyd - schylać, uginać, wygiąć, zgiąć, skręcić

D
danse / danser / danset / har danset - tańczyć
dekke / dekker / dekket / har dekket - zakryć, przykryć, nakryć
dele / deler / delte / har delt - dzielić
demonstrere / demonstrerer / demonstrerte / har demonstrert - demonstrować
dette / detter / datt / har dettet - spadać
dikte / dikter / diktet / har diktet - opisywać, pisać wiersze
dikte opp / dikter opp / diktet opp / har diktet opp - zmyślać
diskutere / diskuterer / diskuterte / har diskutert - dyskutować
dra / drar / dro / har dratt - wyjeżdżać, udawać się
drepe / dreper / drepte / har drept - zabijać
drikke / drikker / drakk / har drukket - pić
driste seg / drister seg / dristet seg / har dristet seg - ośmielić się
drive / driver / drev / har drevet / zajmować się, prowadzić
drømme / drømmer / drømte / har drømt - marzyć, śnić
dusje / dusjer / dusjet / har dusjet - brać prysznic
dø / dør / døde / har dødd - umierać

E
eie / eier / eide/ har eid - posiadać
elske / elsker / elsket / har elsket - kochać
ende / ender / endte / har endt - kończyć
erfare / erfarer / erfarte / har erfart - doświadczać
ete / eter / åt / har ett - jeść
evakuere / evakuerer / evakuerte / har evakuert - ewakuować

F
falle / faller / falt / har falt - upaść, spadać
fare / farer / for / har fart - udawać się
feire / feirer / feiret / har feiret - święcić, świętować
finne / finner / fant / har funnet - znajdować, znaleźć
finnes / finnes / fantes / har funnes - istnieć
fiske / fisker / fisket / har fisket - łowić ryby
fjerne / fjerner / fjernet / har fjernet - usunąć
fly / flyr / fløy / har fløyet - latać
flykte / flykter / flyktet / har flyktet - uciec
flytte / flytter / flyttet / har flyttet - przesunąć, przeprowadzić
forandre / forandrer/ forandret / har forandret - zmienić
forbedre / forbedrer / forbedret / har forbedret - udoskonalić, ulepszyć, polepszyć
forberede / forbereder / forberedte / har forberedt - przygotować
foregå / foregår / foregikk / har foregått - zdarzyć się, mieć miejsce
foreldes / foreldes / foreldet / har foreldet - stawać się
forelegge / forelegger / forela / har forelagt - przedkładać, składać
forelese / foreleser / foreleste / har forelest - wykładać, pouczać
foreslå / foreslår / foreslo / har foreslått - proponować
foretrekke / foretrekker / foretrakk / har foretrukket - woleć
forfølge / forfølger / forfulgte / har forfulgt - prześladować
forklare / forklarer / forklarte / har forklart - wytłumaczyć, wyjaśnić
forlate / forlater / forlot / har forlatt - porzucić, opuścić
forlenge / forlenger / forlenget / har forlenget -wydłużyć, przedłużyć
forsone/ forsoner / forsonet / har forsonet - godzić, pogodzić
forstyrre / forstyrrer / forstyrret / har forstyrret - zakłócać, przeszkadzać
forstå / forstår / forstod / har forstått - rozumieć
forsvinne / forsvinner / forsvant / har forsvunnet - zanikać
forsyne / forsyner / forsynte / har forsynt - zaopatrywać
forsøke / forsøker / forsøkte / har forsøkt - próbować
forte seg / forter seg / fortet seg / har fortet seg - spieszyć się
fortelle / forteller / fortalte / har fortalt - opowiadać
fortsette / fortsetter / fortsatte / har fortsatt - kontynuować
forverre / forverrer / forverret / har forverret - pogarszać
fotografere / fotograferer / fotograferte / har fotografert - fotografować
friste / frister / fristet / har fristet - kusić, wabić
frykte / frykter / fryktet / har fryktet - bać się, obawiać się
fryse / fryser / frøs / har frosset - marznąć, zamarzać
fyke / fyker / føk / har føket - dryfować
fylle / fyller / fylte / har fylt - spełniać
fylle ut / fyller ut / fylte ut / har fylt ut - wypełniać
fø / før / fødde / har fødd - karmić, żywić
føde / føder / fødte / har født - rodzić
føle / føler / følte / har følt - czuć (seg - się)
følge / følger / fulgte / har fulgt - przyprowadzać, odporowadzać, pójść za...
føne / føner / fønet / har fønet - suszyć
få / får / fikk / har fått - dostawać

G
gange / ganger / ganget / har ganget - mnożyć
gi / gir / gav / har gitt - dawać
gidde / gidder / gadd / har giddet - chcieć (w sensie: chce mi się - nie chce mi się)
gifte seg / gifter seg / giftet seg / har giftet seg - żenić się, wychodzić za mąż
gjelde / gjelder / gjaldt / har gjeldt - dotyczyć
gjennomføre / gjennomfører / gjennomførte / har gjennomført - wykonać, przeprowadzić
gjenta / gjentar / gjentok / har gjentatt - powtarzać
gjespe / gjesper / gjespet / har gjespet - ziewać
gjette / gjetter / gjettet / har gjettet - zgadywać
gjøre / gjør / gjorde / har gjort - robić
glede seg / gleder seg / gledet seg / har gledet seg - cieszyć się
glemme / glemmer / glemte / har glemt - zapominać
gli / glir / gled / har glidd - szybować , sunąć
glippe / glipper / glapp / har glippet - wyslizgiwać się
gløde, glø / gløder, glør / glødde / har glødd - tlić się, żarzyć się
gratulere / gratulerer / gratulerte / har gratulert - gratulować
grave / graver / gravde / har gravd - kopać
gre / grer / gredde / har gredd - uczesać się
greie / greier / greide / har greidd - sprostać
grille / griller / grillet / har grillet - grilować
grine / griner / grinte / har grinet - płakać
gripe / griper / grep / har grepet - chwytać, łapać
gruble / grubler / grublet / har grublet - rozważać, dumać
gråte / gråter / gråt / har grått - płakać
gå / går / gikk / har gått - iść

H
ha / har / hadde / har hatt - mieć
handle / handler / handlet / har handlet - robić zakupy
hende / hender / hendte / har hendt - zdarzać się
henge / henger / hengte / har hengt - wisieć
hente / henter / hentet / har hentet - przynieść
herske / hersker / hersket / har hersket - panować, rządzić
hete / heter / hette / har hett - nazywać się
hilse / hilser / hilste / har hilst - pozdrawiać, witać
hindre / hindrer / hindret / har hindret - blokować, tarasować
hjelpe / hjelper / hjalp / har hjulpet - pomagać
holde / holder / holdt / har holdt - trzymać
hoppe / hopper / hoppet / har hoppet - skakać
hoste / hoster / hostet / har hostet - kaszleć
huske / husker / husket / har husket - pamiętać
hviske / hvisker / hvisket / har hvisket - szeptać
høre / hører / hørte / har hørt - słyszeć
håpe / håper / håpet / har håpet - mieć nadzieję

I
identifisere / identifiserer / identifiserte / har identifisiert - identyfikować
innrede / innreder / innredet / har innredet - wyposażać, urządzać
interessere / interesserer / innteresserte / har innteressert - interesować się
intervjue / intervjuer / intervjuet / har intervjuet - przeprowadzać wywiad
invitere / inviterer / inviterte / har invitert - zapraszać

J
jakte / jakter / jaktet / har jaktet - polować, gonić
jobbe / jobber / jobbet / har jobbet - pracować
jogge / jogger / jogget / har jogget - biegać, uprawiać jogging

K
kalle / kaller / kalte / har kalt - nazywać
karakterisere / karakteriserer / karakteriserte / har karakterisert - charakteryzować
kaste / kaster / kastet / har kastet - rzucać
kikke / kikker / kikket / har kikket - patrzeć, zerkać
kjede / kjeder / kjedet / har kjedet - nudzić (seg - się)
kjefte / kjefter / kjeftet / har kjeftet - ganić, zwymyślać
kjenne / kjenner / kjente / har kjent - znać
kjøpe / kjøper / kjøpte / har kjøpt - kupować
kjøre / kjører / kjørte / har kjørt - kierować, jechać samochodem
klare / klarer / klarte / har klart - sprostać
klatre / klatrer / klatret / har klatret - wspinać się
kle / kler / kledde / har kledd - ubierać (się), rozbierać (się)
klemme / klemmer / klemte / har klemt - ściskać, zaciskać, uścisnąć
klinge / klinger / klang / har klinget - dźwięczeć, dzwonić
klippe / klipper / klipte / har klipt - strzyc, ciąć, kosić
knekke / knekker / knakk / har knekt - zbić, rozbić
knipe / kniper / knep / har knepet - szczypać, ściskać
knuse / knuser / knuste / har knust - potłuc, rozbić
knytte / knytter / knyttet / har knyttet - zawiązać, związać, przywiązać
koke / koker / kokte / har kokt - gotować
komme / kommer / kom / har kommet - przyjść, pójść
kontakte / kontakter / kontaktet / har kontaktet - kontaktować się
kontrollere / kontrollerer / kontrollerte / har kontrollert - kontrolować
konversere / konverserer / konverserte / har konversert - konwersować, rozmawiać
kose seg / koser seg / koste seg / har kost seg - miło spędzać czas
krangle / krangler / kranglet / har kranglet - kłócić się
kreve / krever / krevde / har krevd - żądać, domagać się
kritisere / kritiserer / kritiserte / har kritisert - krytykować
krympe / krymper / krympet / har krympet - kurczyć się
krype / kryper / krøp / har krøpet - pełzać
krysse / krysser / krysset / har krysset - przekraczać (krysse av - zakreślać)
kunne / kan / kunne / har kunnet - móc, umieć
kysse / kysser / kysset / har kysset - całować

L
la / lar / lot / har latt - pozwalać
lage / lager / laget / har laget - robić, przygotowywać
lande / lander / landet / har landet - lądować
lansere / lanserer / lanserte / har lansert - lansować
le / ler / lo / har ledd - śmiać się
legge / legger / la / har lagt - kłaść
leie / leier / leide / har leid - wynajmować, wypożyczać
leke / leker / lekte / har lekt - bawić się
lemleste / lemlester / lemlestet / har lemlestet - okaleczyć
lengte / lengter / lengtet / har lengtet - tęsknić
lese / leser / leste / har lest - czytać
lete / leter / lette / har lett - szukać
leve / lever / levde / har levd - żyć
ligge / ligger / lå / har ligget - leżeć
ligne-likne / ligner-likner / lignet-liknet / har lignet-liknet - być podobnym do kogoś, przypominać kogoś
like / liker / likte / har likt - lubić
love / lover / lovet / har lovet - obiecywać
lukke / lukker / lukket / har lukket - zamykać
lukte / lukter / luktet / har luktet - pachnieć, wąchać
lure / lurer / lurte / har lurt - oszukiwać, nabierać
lure på / lurer på / lurte på / har lurt på - chcieć wiedzieć, zastanawiać się
lyne / lyner / lynte / har lynt - błyskać
lyse / lyser / lyste / har lyst - świecić
lytte / lytter / lyttet / har lyttet - słuchać
lyve / lyver / løy / har løyet - kłamać
lære / lærer / lærte / har lært - uczyć
løfte / løfter / løftet / har løftet - podnosić
løpe / løper / løp / har løpt - biegać
løse / løser / løste / har løst - rozwiązywać
låne / låner / lånte / har lånt - pożyczać
låse / låser / låste / har låst - zamykać na klucz
låte / låter / låt / har lått - brzmieć

M
male / maler / malte / har malt - malować
mangle / mangler / manglet / har manglet - brakować, odczuwać brak
mase / maser / maste / har mast - marudzić
melde / melder / meldte / har meldt - meldować, zgłaszać
mene / mener / mente / har ment - mieć na myśli, uważać
merke / merker / merket / har merket - zauważać, zaznaczać
miste / mister / mistet / har mistet - gubić, tracić
mistenke / mistenker / mistenkte / har mistenkt - podejrzewać
møte / møter / møtte / har møtt - spotykać
måtte / må / måtte / har måttet - musieć

N
narre / narrer / narret / har narret - nabierać kogoś, żartować
nekte / nekter / nektet / har nektet - zaprzeczyć
notere / noterer / noterte / har notert - notować
nå / når / nådde / har nådd - dosięgać, zdążyć

O
operere / opererer / opererte / har operert - operować
oppdage / oppdager / oppdaget / har oppdaget - dostrzec, wykryć, odkryć
oppfatte / oppfatter / oppfattet / har oppfattet - zrozumieć
oppfordre / oppfordrer / oppfordret / har oppfordret - wzywać kogoś do zrobienia czegoś
oppfylle / oppfyller / oppfylte / har oppfylt - spełniać, zaspokajać
oppføre / oppfører / oppførte / har oppført - wykonywać, tworzyć
oppføre seg / oppfører seg / oppførte seg / har oppført seg - zachowywać się
oppleve / opplever / opplevde / har opplevd - doznawać, doświadczyć
ordne / ordner / ordnet / har ordnet - załatwiać, uporządkować
orke / orker / orket / har orket - wytrzymywać, mieć dość siły
overdrive / overdriver / overdrev / har overdrevet - przesadzać, wyolbrzymiać
overføre/ overfører / overførte / har overført - przelać , przenieść
overnatte / overnatter / overnattet / har overnattet - przenocować
overraske / overrasker / overrasket / har overrasket - zaskoczyć, sprawiać niespodziankę
oversette / oversetter / oversatte / har oversatt - tłumaczyć (język)
overtale / overtaler / overtalte / har overtalt - przekonywać
overvinne / overvinner / overvant / har overvunnet - pokonać
overvintre / overvintrer / overvintret / har overvintret - przezimować

P
pakke / pakker / pakket / har pakket - pakować
parkere / parkerer / parkerte / har parkert - parkować
passe / passer / passet / har passet - opiekować się, dbać
peke / peker / pekte / har pekt - wskazywać
planlegge / planlegger / planla / har planlagt - planować
plaske / plasker / plasket / har plasket - pluskać
pleie / pleier / pleide / har pleid - opiekować się, dbać
plombere / plomberer / plomberte / har plombert - plombować
plystre / plystrer / plystret / har plystret - gwizdać
prate / prater / pratet / har pratet - rozmawiać
prege / preger / preget / har preget - odznaczać, stemplować
presentere / presenterer / presenterte / har presentert - prezentować
prute / pruter / prutet / har prutet - targować się
prøve / prøver / prøvde / har prøvd - próbować
pugge / pugger / pugget / har pugget - uczyć sie na pamięć, wkuwać
pusse / pusser / pusset / har pusset - czyścić
pusse opp / pusser opp / pusset opp / har pusset opp - odnawiać, remontować
puste / puster / pustet / har pustet - oddychać
putte / putter / puttet / har puttet - kłaść
pynte / pynter / pyntet / har pyntet - stroić, dekorować, upiększać
pynte seg / pynter seg / pyntet seg / har pyntet seg - stroić się
påvirke / påvirker / påvirket / har påvirket - wywierać wpływ

R
re / rer / redde / har redd - ścielić
referere / refererer / refererte / har referert - referować
regissere / regisserer / regisserte / har regissert - reżyserować
registrere / registrerer / registrerte / har registrert - rejestrować, zarejestrować
regne / regner / regnet / har regnet - padać (deszcz), liczyć
regulere / regulerer / regulerte / har regulert - regulować
reise / reiser / reiste / har reist - podróżwować
reise seg / reiser seg / reiste seg / har reist seg - wtać
rekke / rekker / rakk / har rukket - zdążyć, osiągać, docierać
rense / renser / renset / har renset - czyścić
reparere / reparerer / reparerte / har reparert - naprawiać, reperować
resirkulere / resirkulerer / resirkulerte / har resilkulert - utylizować, przetwarzać
rette / retter / rettet / har rettet - poprawiać, prostować
ri / rir / red / har ridd - jeździć konno
ringe / ringer / ringte / har ringt - dzwonić, telefonować
risikere / risikerer / risikerte / har risikert - ryzykować
riste / rister / ristet / har ristet - trząść się, drżeć
rive / river / rev / har revet - odrywać, burzyć
rope / roper / ropte / har ropt - wołać
rulle / ruller / rullet / har rullet - toczyć
rydde / rydder / ryddet / har ryddet - sprzątać
ryke / ryker / røk / har røket - pękać, pozbywać się
rynke / rynker / rynket / har rynket - gnieść, marszczyć
rødme / rødmer / rødmet / har rødmet - rumienić, czerwienić się
røre / rører / rørte / har rørt - ruszać, mieszać
røve / røver / røvet / har røvet - rabować
røyke / røyker / røykte / har røykt - palić papierosy, dymić

S
samle / samler / samlet / har samlet - zbierać, pozbierać
sammenlikne / sammenlikner / sammenliknet / har sammenliknet - porównywać
savne / savner / savnet / har savnet / tęsknić
se / ser / så / har sett - widzieć, zobaczyć
seire / seirer / seiret / har seiret - wygrać, zwyciężyć
selge / selger / solgte / har solgt - sprzedawać
sende / sender / sendte / har sendt - wysyłać
servere / serverer / serverte / har servert - serwować
sette / setter / satte / har satt - postawić, ustawiać
si / sier / sa / har sagt - mówić, powiedzieć
sige / siger / seg / har seget - ślizgać się
signere / signerer / signerte / har signert - podpisywać
sitte / sitter / satt / har sittet - siedzieć
sjekke / sjekker / sjekket / har sjekket - sprawdzać
skille / skiller / skilte / har skilt - rozdzielić, rozwieść się
skinne / skinner / skinte / har skint - świecić
skje / skjer / skjedde / har skjedd - zdarzyć się
skjelne / skjelner / skjelnet / har skjelnet - rozróżniać
skjelle på / skjeller på / skjelte på / har skjelt på - ganić
skjelle ut / skjeller ut / skjelte ut / har skjelt ut - ganić, zwymyślać
skjelve / skjelver / skalv / har skjelvet - trząść się
skjenne / skjenner / skjente / har skjent - ganić
skjerpe / skjerper / skjerpet / har skjerpet - ostrzyć
skjerpe seg / skjerper seg / skjerpet seg / har skjerpet seg - uspokoić się , poprawić się, powstrzymać się
skjære / skjærer / skar / har skåret - kroić
skjønne / skjønner / skjønte / har skjønt - rozumieć
skride / skrider / skred / har skredet/skridd - kroczyć
skrike / skriker / skrek / har skreket / krzyczeć
skrive / skriver / skrev / har skrevet - pisać
skylle / skyller / skylte / har skylt - płukać
skynde seg / skynder seg / skyndte / har skyndt - spieszyć się
skyte / skyter / skjøt / har skutt - strzelać, odpalić
skyve / skyver / skjøv / har skjøvet - pchać, przesuwać
slanke / slanker / slanket / har slanket - odchudzać
slappe av / slapper av / slappet av / har slappet av - odpoczywać, relaksować się
slippe / slipper / slapp / har sluppet - puścić, puszczać, unikać
slite / sliter / slet / har slitt - męczyć się z czymś, usiłować coś zrobić
slutte / slutter / sluttet / har sluttet - kończyć
slå / slår / slo / har slått - bić, uderzać
slåss / slåss / sloss / har slåss - walczyć
smake / smaker / smakte / har smakt - smakować
smette / smetter / smatt / har smettet - skradać się, wkradać się
smile / smiler / smilte / har smilt - uśmiechać się
smyge / smyger / smøg / har smøget - skradać się
smøre / smører / smurte / har smurt - smarować
snakke / snakker / snakket / har snakket - rozmawiać
snike / sniker / snek / har sneket - skradać się, podkradać
snorke / snorker / snorket / har snorket - chrapać
snu / snur / snudde / har snudd - zawracać, odwracać
snø / snør / snødde / har snødd - padać (śnieg)
sole seg / soler seg / solte seg / har solt seg - opalać się
sove / sover / sov / har sovet - spać
sovne / sovner / sovnet / har sovnet - zasypiać
spandere / spanderer / spanderte / har spandert - zafundować, postawić
spare / sparer / sparte / har spart - oszczędzać
sparke / sparker / sparket / har sparket - kopać
speile / speiler / speilte / har speilt - odbijać się w czymś
spille / spiller / spilte / har spilt - grać
spinne / spinner / spant / har spunnet - obracać się, wirować
spise / spiser / spiste / har spist - jeść
sprekke / sprekker / sprakk / har sprukket - pękać
sprette / spretter / spratt / har spettet - podskoczyć, wyskoczyć, biec w podskokach
springe / springer / sprang / har sprunget - biec
spøke / spøker / spøkte / har spøkt - żartować, straszyć (duchy)
spørre / spør / spurte / har spurt - pytać
starte / starter / startet / har startet - zaczynać, rozpoczynać
stave / staver / stavet / har stavet - literować
steke / steker / stekte / har stekt - smażyć
stelle / steller / stelte / har stelt - pielęgnować
stemme / stemmer / stemte / har stemt - nastroić, głosować
stige / stiger / steg / har steget - wzrastać, podnosić się
stikke / stikker / stakk / har stukket - przekłuwać, żądlić, wbijać, uciekać
stille / stiller / stilte / har stilt - nastawić, ustawić sprzęt
stirre / stirrer / stirret / har stirret - wpatrywać sie, gapić się
stjele / stjeler / stjal / har stjålet - kraść
stole på / stoler på / stolte på / har stolt på - zaufać
stoppe / stopper / stoppet / har stoppet - zatrzymać się, przerwać
strekke / strekker / strakk / har strukket - rozciągać
streve / strever / strevde / har strevd - robić coś z trudem
strikke / strikker / strikket / har strikket - robić na drutach
stryke / stryker / strøk / har strøket - prasować
strømme / strømmer / strømmet / har strømmet - płynąć, cieknąć
studere / studerer / studerte / har studert - studiować, wgłębiać się, obserwować
stupe / stuper / stupte / har stupt - skakać w dół
støvsuge / støvsuger / støvsugde / har støvsugd - odkurzać
stå / står / sto/stod / har stått - stać
sukke / sukker / sukket / har sukket - wzdychać
svare / svarer / svarte / har svart - odpowiadać
svekke / svekker / svekket / har svekket - osłabiać, osłabić
svette / svetter / svettet / har svettet - pocić się
svike / sviker / svek / har sveket - zawieść, zdradzać, oszukiwać
svikte / svikter / sviktet / har sviktet - zawieść, zepsuć się
svinge / svinger / svingte / har svingt - skręcić
svømme / svømmer / svømte / har svømt - pływać
sy / syr / sydde / har sydd - szyć
sykle / sykler / syklet / har syklet - jeździć na rowerze
synes / synes / syntes / har synes - uważać
synge / synger / sang / har sunget - śpiewać
synke / synker / sank / har sunket - tonąć, zapadać się
søke / søker / søkte / har søkt - szukać, poszukiwać, ubiegać się o coś
søle / søler / sølte / har sølt - zabłocić, rozlać

T
ta / tar / tok / har tatt- brać
takke / takker / takket / har takket - dziękować
tale / taler / talte / har talt - przemawiać
tape / taper / tapte / har tapt - przegrać
tappe / tapper / tappet / har tappet - czerpać, lać
taste / taster / tastet / har tastet - uderzać w klawiaturę komputera, instrumentu
tegne / tegner / tegnet / har tegnet - rysować
telle / teller / telte / har telt - liczyć
tenke / tenker / tenkte / har tenkt - myśleć
tenne / tenner / tente / har tent - rozpalać, rozpalić
terge / terger / terget / har terget - prowokować, drażnić, dokuczać, droczyć
tillate / tillater / tillot / har tillatt - pozwolić, zezwolić
titte / titter / tittet / har tittet - zerkać
tjene / tjener / tjente / har tjent - służyć, zarabiać pieniądze
tordne / tordner / tordnet / har tordnet - grzmieć
tore / tør / torde / har tord - ośmielać się, mieć odwagę
transportere / transporterer / transporterte / har transportert - transportować
treffe / treffer / traff / har truffet - spotykać
trekke fra / trekker fra / trakk fra / har trukket fra - potrącać, odejmować
trene / trener / trente / har trent - trenować
trenge / trenger / trengte / har trengt - potrzebować
trille / triller / trillet / har trillet - toczyć, obracać
trimme / trimmer / trimmet / har trimmet - ćwiczyć
trives / trives / trivdes / har trivdes - dobrze się czuć (w sensie lubić, podobać się)
tro / tror / trodde / har trodd - wierzyć
true / truer / truet / har truet - grozić
trykke / trykker / trykket / har trykket - naciskać, uciskać, drukować
tvinge / tvinger / tvang / har tvunget - zmusić
tyde / tyder / tydet / har tydet - zrozumieć, rozszyfrować
tyde på / tyder på / tydet på / har tydet på - wskazywać, oznaczać
tørke / tørker / tørket / har tørket - suszyć

U
underrette / underretter / underrettet / har underrettet - informować, powiadamiać
understreke / understreker / understreket / har understreket - podkreślić
undersøke / undersøker / undersøkte / har undersøkt - zbadać
undervise / underviser / underviste / har undervist - nauczać, wykładać
unnskylde / unnskylder / unnskyldte / har unnskyldt - przepraszać
utføre / utfører / utførte / har utført - wykonać
utløpe / utløper / utløp / har utløpt - wygasać, tracić ważność
utmerke / utmerker / utmerket / har utmerket - rozróżniać, odróżniać, wyróżniać
utpeke / utpeker / utpekte / har utpekt - wskazywać
utsette / utsetter / utsatte / har utsatt - oddalić
uttale / uttaler / uttalte / har uttalt - wymawiać, wypowiadać się
uttrykke / uttrykker / uttrykte / har uttrykt - wyrażać

V
vare / varer / varte / har vart - trwać
varme / varmer / varmet / har varmet - grzać
vaske / vasker / vasket / har vasket - myć, prać
veie / veier / veide / har veid - ważyć
vekke / vekker / vekket / har vekket - budzić
veksle / veksler / vekslet / har vekslet - wymieniać
velge / velger / valgte / har valgt - wybierać
vende / vender / vendte / har vendt - obracać, zawracać, skręcać
vente / venter / ventet / har ventet - czekać
verke / verker / verket / har verket - boleć
veve / vever / vevde / har vevd - tkać
vike / viker / vek / har veket - ulegać, ustępować
ville / vil / ville / har villet - chcieć
vinne / vinner / vant / har vunnet - wygrywać
virke / virker / virket / har virket - działać, czynić
virke som / virker som / virket som / har virket som - wydawać się, sprawiać wrażenie
vise / viser / viste / har vist - pokazywać
vite / vet / visste / har visst - wiedzieć
vokse / vokser / vokste / har vokst - rosnąć, dorastać
voldta / voldtar / voldtatt / har voldtatt - gwałcić
vrake / vraker / vraket / har vraket - odrzucać, odtrącać
vurdere / vurderer / vurderte / har vurdert - rozważyć, wziąć pod uwagę
være / er / var / har vært - być
våkne / våkner / våknet / har våknet - budzić się

Y
ydmyke / ydmyker / ydmykte / har ydmyket - upokorzyć

Ø
ødelegge / ødelegger / ødela / har ødelagt - niszczyć, psuć
øke / øker / økte / har økt - zwiększać, wzrastać
ønske / ønsker / ønsket / har ønsket - życzyć, chcieć, pragnąć
øve / øver / øvde / har øvd - ćwiczyć

Å
åpne / åpner / åpnet / har åpnet - otwierać

Awatar użytkownika
kkasia125
Posty: 5821
Rejestracja: śr lip 18, 2007 6:08 pm
Lokalizacja: Norge
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: kkasia125 » pt lut 15, 2008 9:17 pm

Na pewno wielu skorzysta :wink: To naprawdę kawał dobrej roboty :D :love:
Når fortiden ringer - ikke svar. Den har ikke noe nytt å si.

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 20757
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Gender: None specified - None specified
Kontaktowanie:

Re: Odmiana czasowników

Postautor: Anniken » sob lut 16, 2008 4:45 am

Mycha, ja tylko ustawiam kolumny. Cala ta wspaniala praca jest Twoja! :ok:
Bede wstawiac stopniowo, bo jest tego masa.
Dzieki ogromne :zakochana:


Objasnienia do slowniczka - odmiana czasownikow. Na podstawie postu Jurasa na str.2


Kolumny sa ustawione w nastepujacy sposob:

Infinitiv / Presens / Preteritum / Perfektum - tlumaczenie
np.
diskutere / diskuterer / diskuterte / har diskutert - dyskutować
dra / drar / dro / har dratt - wyjeżdżać, udawać się
Infinitiv - bezokolicznik
Tlumaczenia podane sa w bezokoliczniku.
Presens - czas terazniejszy
Czasu terazniejszego czasownika uzywamy w jezyku norweskim na wiele sposobow:

- to, co dzieje sie teraz: Jeg sitter og skriver (siedzę i piszę). Nå begynner Dagsrevyen (teraz zaczyna sie Diennik Wieczorny). I dag faller det dom i saken (dzisiaj zapada wyrok w sprawie).

- to, co dzieje sie zwykle lub regularnie sie powtarza: Kjøpesenteret holder åpent fra kl 10.00 til kl 20.00 (Centrum handlowe otwarte w godzinach...).

- to, co jest ponadczasowe: Skreia ligger vest for Mjøsa (Skreia jest polozone na zachod od Mjøsa).

- przyszlosc: Han kommer hjem om en uke (On wraca do domu za tydzien).

- historyczna terazniejszosc: kiedy w tekstach, szczegolnie w literaturze pieknej, wydarzenia opisywane w czasie przeszlym przeplataja sie z forma czasu terazniejszego. Stosowane w celu podkreslenia dramatyki wydarzenia i wzmocnienia efektu u odbiorcy.
Np. Vi snakket om hennes forlovede. "Denne forlovelsen er et feilgrep," sier Bente plutselig (Rozmawialismy o jej narzeczonym. Nagle Bente mowi: "Te zareczyny to pomylka").
Preteritum - czas przeszly, kiedys okreslany jako imperfektum
Czasu przeszlego uzywamy, kiedy mowimy o dzialaniach w przeszlosci, zarowno jednorazowych, jak i powtarzanych wielokrotnie.
Np. De reiste i går (pojechali wczoraj). Vikingene for til England på hærtokt (Wikingowie plywali do Anglii na grabieże).

Czasu przeszlego uzywa sie czesto rowniez w innych okolicznosciach, np. w okrzykach: Du var så fin i dag! (Jak ladnie dzisiaj wygladasz!), Dette var gode kjøttkaker! (Te klopsy sa smaczne!).
To uzycie czasu przeszlego w odniesieniu do terazniejszosci jest specyficzne dla jezyka norweskiego. Uzywamy czasu przeszlego w momencie, kiedy akurat podziwiamy czyjs wyglad czy chwalimy klopsy, ktore wlasnie spozywamy.
Nie jest to niepoprawnym uzyciem jezyka, jak mogloby sie wydawac, a raczej bardzo rozpowszechniona forma wyrazania sie w rozmowie.

Czesto uzywamy rowniez czasu przeszlego wyrazajac cos hipotetycznego, podobnie jak w jezyku polskim.
Np. Hvis jeg var deg, ville jeg... (gdybym byl toba/na twoim miejscu, to bym...).
Selv om du ga meg en million kroner, ble jeg ikke med (ja bym z toba nie poszedl, nawet gdybys dal mi milion koron).

Aspekt czasowy dotyczy terazniejszosci, jednak uzywamy tu czasu przeszlego dla podkreslenia czegos nierealnego/hipotezy.
Perfektum - czas przeszly zlozony
Czas przeszly zlozony tworzymy przy pomocy czasownika posilkowego w czasie terazniejszym, najczesciej jest to har - ma, lub er - jest.

Czasu przeszlego zlozonego uzywamy opisujac dzialania:

- zakonczone, np. Jeg har jobbet i barnehage (pracowalam w przedszkolu - w znaczeniu juz tam nie pracuje)

- rozpoczete w przeszlosci i trwajace nadal, np. Min bror har studert medisin i fem år (moj brat studiuje medycyne od pieciu lat).

- kiedy stwierdzamy jakis fakt, np. Lars Saabye Christensen har skrevet "Halvbroren" (Lars Saabye Christensen napisal "Półbrata").

W niektorych wypadkach mozemy uzyc czasownika posilkowego ha lub være (czyli har lub er), w zaleznosci od tego, co w zdaniu chcemy podkreslic - samo dzialanie czy rezultat.

Np. Han har gått to mil (przeszedl dwie mile) - podkresla dzialanie, przeszedl, czyli cos zrobil.

Han er gått (on wyszedl) - podkresla rezultat, wyszedl, czyli nie ma go.

Czasownik posilkowy ha (har) jest coraz czesciej uzywany zamiast være (er) i te niuanse stopniowo sie zacieraja.
Obrazek

mariusz2828
Posty: 807
Rejestracja: wt lut 12, 2008 10:40 pm
Lokalizacja: bedford uk
Gender: None specified - None specified
Kontaktowanie:

Re: Odmiana czasowników

Postautor: mariusz2828 » sob lut 16, 2008 9:22 am

podziwiam wasza prace dziewczyny,dla takich zółtodziobów jak ja to wielka i nieoceniona pomoc,wiem ze nie tylko ja bede z tego korzystał :wink:
:)

Mycha
Posty: 719
Rejestracja: pn paź 29, 2007 10:12 am
Pochwał: 1
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: Mycha » sob lut 16, 2008 11:11 am

Jeśli będą jakieś błędy w tłumaczeniu bądź odmianie czasowników to bardzo proszę o szybkie korekty :)

grzegorz75
Posty: 821
Rejestracja: czw mar 01, 2007 9:49 am
Pochwał: 1
Lokalizacja: Valdres/Oppland
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: grzegorz75 » sob lut 16, 2008 12:04 pm

Dobra robota.
:ok:
Grzegorz.

Awatar użytkownika
asik533
Posty: 54
Rejestracja: pt lut 15, 2008 12:36 am
Lokalizacja: Nowy Sącz
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: asik533 » sob lut 16, 2008 12:32 pm

faktycznie super sprawa ten słowniczek. ja jeszcze nie skorzystam ale za pare miesiecy sprzyda się bardzo. ja dopiero po norwesku umiem się tylko przedstawic i powiedziec ze nie mowie po norwesku :wiking:

ucze się narazie sama w domu kursu z płytki i kompletnie nie wiem czy mnie ktos zrozumie.
podziwiam i zazrdroszczę tym, którzy już znają norweski.:ok:

grzegorz75
Posty: 821
Rejestracja: czw mar 01, 2007 9:49 am
Pochwał: 1
Lokalizacja: Valdres/Oppland
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: grzegorz75 » sob lut 16, 2008 1:21 pm

asik533 pisze:faktycznie super sprawa ten słowniczek. ja jeszcze nie skorzystam ale za pare miesiecy sprzyda się bardzo. ja dopiero po norwesku umiem się tylko przedstawic i powiedziec ze nie mowie po norwesku :wiking:

ucze się narazie sama w domu kursu z płytki i kompletnie nie wiem czy mnie ktos zrozumie.
podziwiam i zazrdroszczę tym, którzy już znają norweski.:ok:


Asik533 i tak dalej. :ok:
Grzegorz.

Awatar użytkownika
kelye
Posty: 143
Rejestracja: ndz lis 04, 2007 2:48 pm
Lokalizacja: Tennfjord
Gender: None specified - None specified
Kontaktowanie:

Re: Odmiana czasowników

Postautor: kelye » sob lut 16, 2008 10:28 pm

dzieki za te czasowniki!
jutro zaczynam wkuwac:)
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."

ankaper
Posty: 166
Rejestracja: pn sie 13, 2007 6:41 pm
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: ankaper » ndz lut 17, 2008 11:23 pm

Ja również dołączam się do podziękowań za te czasowniki. Bardzo przydatna sprawa, ale tak nieśmiało pytam co dalej? Możemy liczyc na resztę alfabetu? Przepraszam że się dopominam, ale to jest naprawdę przydatna rzecz dla kogoś kto uczy się norweskiego. Na kursach uczą podstawowej odmiany i oczywiście mówią że jest dużo wyjątków i trzeba cwiczyc. Jeszcze raz dziękuję i czekam.

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 20757
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Gender: None specified - None specified
Kontaktowanie:

Re: Odmiana czasowników

Postautor: Anniken » pn lut 18, 2008 10:52 am

ankaper pisze:Ja również dołączam się do podziękowań za te czasowniki. Bardzo przydatna sprawa, ale tak nieśmiało pytam co dalej? Możemy liczyc na resztę alfabetu?

Bedzie reszta :D
Mycha opracowala caly alfabet, to ja sie grzebie z ustawianiem kolumn i wklejaniem do postu :oops:
Ale za to jest czas na wkuwanie tego, co juz tu jest :wink:
Obrazek

deejayscream
Posty: 14
Rejestracja: ndz sty 27, 2008 8:41 pm
Gender: None specified - None specified

Re: Odmiana czasowników

Postautor: deejayscream » wt lut 19, 2008 2:01 am

Wspaniała robota.
Generalnie uczyłem się duńskiego i wiedząc wczesniej ze wielkich róznic miedzy tymi językami nie ma teraz własnie utwierdzam sie w tym przekonaniu.Więc mysle ze na początek z oswojeniem się w Norwegii z językiem nie powinienem miec kłopotu:)

Pozdrawiam


Wróć do „NORWESKI JĘZYK, INNE JĘZYKI, EDUKACJA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości